Jak prawidłowo wykonać pomiary geodezyjne?

Budowa domu nie jest łatwym zadaniem. Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, które rozpoczyna się już na etapie zakupu działki. Kolejnym etapem jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a następnie wytyczenie budynku w terenie zgodne z zatwierdzonym planem zagospodarowania. Co trzeba wiedzieć, nim przystąpimy do rozpoczęcia prac budowlanych?

Do czego potrzebny jest geodeta?
Pomiary geodezyjne są niezbędne, by ekipa budowlana wiedziała, w którym miejscu rozpocząć budowę. Jest to niezwykle istotny element w harmonogramie prac budowlanych. Trzeba pamiętać, że pomiary geodezyjne może wykonać jedynie osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje, czyli geodeta.

Projekt domu to nie wszystko. Chcąc uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę domu należy wykonać projekt zagospodarowania działki, który jest opracowywany na mapie celów projektowych sporządzanych przez geodetę. Na mapie musi znaleźć się nieprzekraczalna linia zabudowy, lokalizacja budynku czy przyłącza i elementy zagospodarowania terenu.

Jak zacząć?
Pomiary geodezyjne są niezmiernie ważne dla ekipy budowlanej. To dzięki nim wiadomo, gdzie rozpocząć budowę domu. Przygotowanie fundamentów pod budowę domu rozpoczyna się od palików, które oznaczają miejsce powstania domu. Umieszcza się je w rogach budynku, a geodeta zaznacza je w dzienniku budowy.

Wytyczenie ław fundamentowych jest kolejnym krokiem budowy. Pomiary geodezyjne muszą tu wskazywać punkty wysokościowe, które określą poziom posadowienia ław i posadzki parteru. Jest to kolejny element budowy, którego dane geodeta musi wpisać do dziennika budowy.

Fundamenty to kolejny wpis do dziennika budowy. Bardzo dokładnie jest określona w projekcie głębokość, szerokość oraz wysokość fundamentów. Prawidłowość wykonania tego elementu prac budowlanych musi potwierdzić kierownik budowy.

Linia zabudowy również wykonywana jest po uprzednich pomiarach geodezyjnych. Dopiero po ich wytyczeniu do pracy przystępują murarze, którzy stawiają dom.

Inwentaryzacja powykonawcza
Po ukończeniu budowy do pracy ponownie przystępuje geodeta. Pomiary geodezyjne mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem oraz ewentualne zanotowanie w dokumentach odstępstw. W ten sposób powstaje mapa powykonawcza, która jest zbiorem wszystkich informacji o budynku.

Treścią mapy powykonawczej jest pozwolenie na budowę budynków, urządzeń podziemnych czy trwałe elementy zagospodarowania terenu, takie jak ogrodzenie. Wszystkie te dane są podstawą do wpisania budynku do księgi wieczystej, co dla inwestora jest zakończeniem budowy.