Co to jest relokacja maszyn?

Relokacje maszyn przemysłowych są procesem wieloetapowym. Składają się na niego liczne czynności, które muszą być wykonane po kolei, według ściśle opracowanego harmonogramu. Relokacja obejmuje demontaż konstrukcji oraz bezpieczne pakowanie poszczególnych elementów, a następnie załadunek transport, rozładunek, a przede wszystkim montaż w miejscu docelowym. Czynności te wymagają odpowiedniej wiedzy i użycia profesjonalnych maszyn, dlatego relokacje maszyn warto zlecić fachowcom.

Kiedy trzeba przeprowadzić relokacje maszyn?

Relokacja maszyn to usługa, z której często korzystają firmy, które mają kilka różnych oddziałów, które rozmieszczone są na terenie całego kraju, a często i poza nim. Zdarzyć się mogą sytuacje, kiedy trzeba przenieść z jednego zakładu do drugiego całą linię produkcyjną, albo pojedynczą maszynę. Jest to częste zjawisko w przemyśle, a zwłaszcza w branży budowlanej.
Relokacja maszyn dotyczy także przedsiębiorstw, które zmieniają swoją siedzibę i przenoszą się z jednego miasta do drugiego. W takim przypadku przeprowadzka musi przebiegać szybko i sprawnie, aby zminimalizować straty spowodowane zawieszeniem produkcji.

Na czym polega wewnętrzna relokacja maszyn?

Transport maszyn może odbywać się wewnątrz danego przedsiębiorstwa, pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba wówczas zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo pracowników oraz na to, aby nie uszkodzić wyposażenia firmy. Relokacja maszyn wewnątrz zakładu jest o tyle niebezpieczna, że odbywa się w czasie kiedy zakład normalnie funkcjonuje.

Jak przebiega proces relokacji?

Relokacja maszyn przemysłowych wymaga starannego zaplanowania i przemyślenia każdego kroku. Najlepiej zlecić ją firmie, która się w tym specjalizuje. Pierwszym etapem relokacji jest wstępna wizyta w miejscu, w którym znajdują się maszyny, a także przeprowadzenie audytu w miejscu docelowym. Następnie ludzie odpowiedzialni za relokację zapoznają się z dokumentacją maszyn i opracowują plan strategiczny.
Relokacja maszyn przemysłowych dotyczy demontażu i montażu maszyn, pakowania i zabezpieczenia ich do załadunku i transportu. Obejmuje także załadunek, rozładunek i transport, a także ustawienie ich w miejscu przeznaczenia, a następnie podłączenie ich i uruchomienie maszyn. Miejsce docelowe musi być odpowiednio przygotowane, rozmaite instalacje i przyłącza muszą być sprawdzone. Cały proces relokacji powinien przebiegać pod ścisłą kontrolą inżynieryjną.
W relokacji maszyn najważniejsza jest sprawność i terminowość działań, a także bezpieczeństwo ładunku.