Metody przewiertów pod korytami rzek.

Przewierty pod korytami rzek mogą przysporzyć fachowcom wiele problemów związanych z wykonaniem tegoż zadania. Warto więc poznać metody i rozwiązania, które umożliwią poprawną realizację przewiertów.

Horyzontalne przewierty sterowane.

 

Jest to nowoczesna technologia, która polega na stworzeniu poziomych przewiertów. Są to tak zwane odwierty kierunkowe zaliczane do technologii bez wykopowej. Zastosowanie nowoczesnych systemów pomiarowo-sterujących można wykonać precyzyjny przewiert. Dzięki tego rodzaju systemom punkt wyjścia w pełni pokrywa się z planowanym projektem. Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych możliwe jest wykonanie przecisków pod rzekami nawet na terenach silnie zurbanizowanych.

Systemy sterowane umożliwiają zrobienie przewiertów bez konieczności niszczenia terenu. Proces odbywa się pod ziemią, dlatego omijane są wszelkiego rodzaju przeszkód. Do największych zalet tego rodzaju systemu należy między innymi brak konieczności zatrzymywania ruchu. Wyeliminowane są również w tym przypadku wszelkiego rodzaju koszty związane z naprawą szkód, jakie mogą powstać w przypadku tradycyjnych metod wykopowych. Przeciski pod rzekami powstają również w znacznie krótszym czasie, co znacznie zmniejsza koszty prac.

Przeciski pod rzekami można wykonywać jednak także tradycyjną metodą wykopów.

 

Jest to jednak metoda o wiele mniej wydajna od systemów sterujących, gdyż w trakcie realizacji przewiertu często dochodzi do konieczności zatrzymywania ruchu. Ponadto zwiększa się czas oraz koszt realizacji projektu. W przypadku, gdy maszyna wykonująca odwiert natrafia na różnego rodzaju przeszkodzę, której nie jest w stanie pokonać, należy ją wycofać. Tradycyjna metoda wykopowa sprawdza się w wielu rodzajach terenu ze względu na dużą moc nowoczesnych maszyn. W przypadku wykonywania przecisków pod rzekami często może być jednak niewystarczająca. W niektórych przypadkach wykonanie wykopu może się bowiem okazać po prostu niemożliwe. Ponadto koszty regeneracji terenu, w którym wykonywany został przecisk są często bardzo duże, co zmniejsza opłacalność wykonywania przewiertu.

Wykonanie przecisków pod rzekami nie jest więc kwestią łatwą. Tradycyjna metoda wykopowa często jest po prostu nieefektywna. Warto wówczas zastosować nowocześniejsze techniki przewiertów, do których zaliczyć można horyzontalne przewierty sterowane. W wielu przypadkach zastosowanie tego rodzaju technik jest po prostu niezbędne, aby zrealizować zlecone prace.